Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:20
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viakudi kudi
17:24
3346 24db 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakudi kudi
08:52
5995 fe04 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafou fou
08:52
7450 27d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafou fou
20:07
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viafou fou
20:06
6637 0ffa
Reposted fromlittlefool littlefool viafou fou
20:04
3124 382d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafou fou
20:00
3940 5980 500

yellowiskind:

Warm. Kind. Gentle.

Reposted fromSkydelan Skydelan viagabrynia gabrynia
13:08
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrynia gabrynia
17:05
Reposted fromshakeme shakeme viagabrynia gabrynia
14:42
9237 3b3b 500

alecsgrg:

Bayern, Germany | ( by Marcel )
19:15
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafou fou
19:07
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
19:07
6549 575f
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafou fou
18:13
3289 13f7 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viagabrynia gabrynia
18:11
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafou fou
18:10
"Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie… odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł."
— Jacek Podsiadło
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viakudi kudi
18:10
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viafou fou
18:19
18:19
5586 a493 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-winter love-winter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl