Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:05
Reposted fromshakeme shakeme viagabrynia gabrynia
14:42
9237 3b3b 500

alecsgrg:

Bayern, Germany | ( by Marcel )
19:15
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafou fou
19:07
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
19:07
6549 575f
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafou fou
18:13
3289 13f7 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viagabrynia gabrynia
18:11
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafou fou
18:10
"Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie… odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł."
— Jacek Podsiadło
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viakudi kudi
18:10
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viafou fou
18:19
18:19
5586 a493 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-winter love-winter
17:49
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viakudi kudi
17:49
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaskins skins
17:49
0105 54f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaowls owls
17:48
Reposted fromollardo ollardo viafou fou
17:48
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafou fou
12:59
18:26
18:26
4318 8dcf

ponderation:

Happy 100th Independence Day Finland by Niilo Isotalo

18:26
4336 2d93 500

Budapest, Hungary

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl